خودرو های تحت پوشش ساعات کارشماره تماسآدرسشهراستانکدنام نمایندگینام شرکتنوع فعالیتعاملیت
قطعات
خدمات پس
از فروش
فروش خودرو ردیف
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30054-33521810
09155139428
خیابان شهید طباطبایی-بالاتر از
سه راه شهید فاضل -روبروی پارک بسیج
زاهدانسیستان و بلوچستان10103عبدالهینمایندگی
کاریزان
نمایندگی1
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30011-32351477
09111121851
کیلومتر 5 جاده بابل به بابلسر-کمربندی امیر کلا -روبروی کارخانه ضد یخبابلمازندران10104نورینمایندگی
کاریزان
نمایندگی 2
____8:30تا 17:30جاده ساوه اسلامشهر ملک آباد درب دوم
شهرک بعد از ساختمان اتحادیه
تقاطع بلوار حافظ و سعدی پلاک 16 و 20
اسلامشهرتهران10105فرخیعاملیت3
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30051-33924101
09151157345
شهرک صنعتی طرق-200 متر بعد
از پایانه باربری-خیابان اول-سمت راست
مشهدخراسان رضوی10107طلوعنمایندگی
کاریزان
نمایندگی4
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30021-56371726-8
09126025705
جاده ساوه-نرسیده به میدان نماز
-روبروی بهرام آباد-ورودی ده عباس
اسلامشهرتهران10110اسلامینمایندگی5
______8:30تا 17:30013-33875381
09121115734
رشت-کیلومتر3 جاده لاهیجان
-200متر بالاتر از نمایندگی سایپا
رشتگیلان10115خوش قلبعاملیت6
_____8:30تا 17:30همدان چهارراه میدان بار-
جنب نمایندگی سایپا آقای بیگلری
همدانهمدان10118بیگلریبیگلریعاملیت7
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30017-32174957
09111719243
کیلومتر یک جاده گرگان به گنبد
-نرسیده به فیض آباد
گرگانگلستان10121جلالینمایندگی8
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30011-44833455
09113259348
کیلومتر 7آمل به محمود آباد
-جنب پل هوایی لامیزده
آملمازندران10122صمدینمایندگی9
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:300353-5244800
09134519775
مهریز-روبروی جاده شیراز-قبل از
پاسگاه شهید مدنی-جنب تعویض روغن بین الملل-مجتمع سید
یزدیزد10125مدرسینمایندگی10
_____8:30تا 17:30044-42323182
09141420109
کیلومتر 15 جاده مهاباد میاندوآب
-شهرک صنعتی مهاباد-واحد 2
مهابادکردستان10131فتاحی قاضیعاملیت11
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30041-42879290
09143035567
جاده صوفیان-نرسیده به پلیس راه-
معاینه فنی شماره 4
تبریزآذربایجان شرقی10132محمدپورنمایندگی12
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30045-33811412
09143520117
خیابان جام جم-روبروی شرکت مینواردبیلاردبیل10134محمدی گللونمایندگی13
_____8:30تا 17:30تهرانتهران10137قطبیعاملیت14
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30035-32725350
09134516519
کیلومتر 10 جاده یزد-تهران
بعد از پلیس راه-روبروی نمایندگی سایپا
یزدیزد10141میرباقری
زارع
نمایندگی
کاریزان
نمایندگی15
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30066-42662687
066-42662690
کیلومتر 3 جاده خرم آباد -
بعد از دانشکده آیت اله بروجردی
بروجردلرستان10144گودرزینمایندگی16
_____8:30تا 17:300253-7211401جاده قدیم کاشان-2کیلومتر بعدازپل جمکران کیلومتر 6 کاشان-نبش هشت متری سومقمقم10145خالقیعاملیت17
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30قزوینقزوین10147میرزاییارشیاکانتینرعاملیت18
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:300134-2581227-8کیلومتر 4لنگرود دریاسر -سمت راستلنگرودگیلان10148امینیاننمایندگی19
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30081-34646451
09188127347
کیلومتر 12 جاده کرمانشاه-
جنب پلیس راه جدید
همدانهمدان10150روشنیعاملیت20
_____8:30تا 17:30031-33865656
09132190453
خیابان امام خمینی-خیابان امیر کبیر
(شاپور جدید)-جنب قرض الحسنه امیر کبیر
اصفهاناصفهان10151افتخاریعاملیت21
_____8:30تا 17:300714-3335323
09177293529
کیلومتر 1 جاده تخت جمشیدمرودشتفارس10153شیروانیعاملیت
(معلق)
22
_____8:30تا 17:30026-32861380
09122648381
کرج-میدان امام حسین –
انتهای خیابان شهید صدوقی-
بر اتوبان نمایندگی آقای شهرستانی
کرجالبرز10154شهرستانیعاملیت23
_____8:30تا 17:30017-33558841
09113721385
استان گلستان-گنبد کاووس
-جاده مینو دشت جنب مدیران خودرو-
نمایندگی کاریزان خودرو
گنبدکاوسگلستان10155نجارفخرآبادعاملیت24
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30034-33350529
034-33350525-6
09131957612
جاده ماهان-بلوار امام جعفر صادقکرمانکرمان10156صفرینمایندگی 25
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30086-34131719
09120683070
جاده تهران-روبروی حاجی آباداراکمرکزی10158خسرویعاملیت26
_____8:30تا 17:30021-66595692
09121120661
تهران-خیابان آزادی-خیابان خوش شمالی
-بالاتراز چهارراه پرچم-شرکت ایران روور
تهرانتهران10160رمضانیایران روورعاملیت27
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30044-32417569
09143436429
ارومیه کیلومتر 3 جاده سلماس
(اتوبان بسیج) نرسیده به پلیس راه
ارومیهآذربایجان غربی10161صفریعاملیت28
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30041-34470413
09149171844
تبریز-خیابان رسالت-مجتمع کوثرتبریزآذربایجان شرقی10163ارادت پورآذر برزین
تجارت
عاملیت29
______8:30تا 17:30041-34243738
09141148431
بلوار پالایشگاه-200 متر بالاتر از میدان
تره بار-پلاک 181
تبریزآذربایجان شرقی10164علیپورعاملیت30
______8:30تا 17:30031-53287165
09131210393
صنایع کارگاهی امیرکبیر-کیلومتر 1
جاده شیراز-انتهای فاز 1-جنب بانک صادرات
شهرضااصفهان10165اباذریعاملیت31
______8:30تا 17:30041-43335800
09143311565
بستان آباد جاده ترانزیت بلوار آزادگان
ابتدای ورودی شهر از سمت میانه
ضلع جنوبی جاده
بستان آبادآذربایجان شرقی10167یگانهعاملیت32
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:3009122243337
09175982891
شیراز- بلوار خلیج فارس-نرسیده به پلیس راه فسا- روبروی مسجد استراحتگاهشیرازفارس10168اطهرینمایندگی33
_____8:30تا 17:30084-33308065
09128080508
میدان مادر-بلوار اصناف روبروی خیابان نصر 1ایلامایلام10169جعفریانعاملیت34
______8:30تا 17:30086-42401207
09121551107
ساوه بلوار آزادی / آزادی 37
جنب باربری توحید بار
ساوهمرکزی10170لطفیعاملیت35
______8:30تا 17:30021-55260704
09121495620
اسلامشهر نرسیده به میدان نمازشهرک نمایشگاهی کامیون خیابان ولایت پلاک 2اسلامشهرتهران10171حاج حسنیعاملیت36
کلیه خودرو های تحت
مسئولیت شرکت
8:30تا 17:30081-34274767
09123478937
چهار راه میدان بار-ابتدای جاده کرمانشاه
-بلوار ارتش-روبروی مهمانسرای ارتش
همدانهمدان10172قاسمینمایندگی37
______8:30تا 17:30051-44444474
09154053008
سبزوار میدان سربداران
ابتدای کمربندی مشهد پلاک 249
سبزوارخراسان رضوی10174مهرگان رادعاملیت38
______8:30تا 17:30041-34217306
09144065988
تبریز کمربندی سردرود 500 متر بالاتر
از شهرک صنعتی رجایی به طرف پلیس راه
زیرگذر اول جنب رستوران چهارباغ
تبریزآذربایجان شرقی10177جهانشاهیعاملیت39
______8:30تا 17:30038-33344877
09133843459
شهرکرد برم پهنه بلوار معلم بلوار
امام رضا (ع) نرسیده به میدان قمر بنی هاشم
ط همکف
شهرکرد چهار محال و بختیاری10178علیپورعاملیت40
______8:30تا 17:30031-33853224
09133155712
اصفهان شاهپور جدید مشیرالدوله شرقی
چهارراه بانک ملت شهرک نمایشگاه ها
خیابان تلاش فاز 2
اصفهاناصفهان10181بدیعیعاملیت41
42
 

فارسی