ردیف فروش خودرو خدمات پس از فروش فروش قطعه نوع فعالیت نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی نام استان نام شهر
1 * *   نمایندگی عبدالهی عبدالهی 10103 سیستان و بوچستان زاهدان
2 * *   نمایندگی نوری نوری 10104 مازندران بابل
3 *     عاملیت فرخی فرخی 10105 تهران اسلامشهر
4 * *   نمایندگی طلوع طلوع 10107 خراسان رضوی مشهد
5 * *   نمایندگی اسلامی اسلامی 10110 تهران اسلامشهر
6 *     عاملیت خوش قلب خوش قلب 10115 گیلان رشت
7 *     عاملیت بیگلری بیگلری 10118 همدان همدان
8 * *   نمایندگی جلالی جلالی 10121 گلستان گرگان
9 * *   نمایندگی صمدی صمدی 10122 مازندران آمل
10 *     عاملیت مدرسی مدرسی 10125 یزد یزد
11 *     نمایندگی فتاحی قاضی فتاحی قاضی 10131 آذربایجان غربی مهاباد
12 * *   نمایندگی محمدپور محمدپور 10132 آذربایجان شرقی تبریز
13 * *   نمایندگی محمدی گللو محمدی گللو 10134 اردبیل اردبیل
14 *     عاملیت قطبی قطبی 10137 تهران تهران
15 * *   نمایندگی میرباقری - زارع میرباقری - زارع 10141 یزد یزد
16 * *   نمایندگی گودرزی گودرزی 10144 لرستان بروجرد
17 *     عاملیت خالقی خالقی 10145 قم قم
18 *     عاملیت ارشیا کانتینر میرزایی 10147 قزوین قزوین
19 * *   نمایندگی امینیان امینیان 10148 گیلان لنگرود
20 *     نمایندگی روشنی روشنی 10150 همدان همدان
21 * *   نمایندگی افتخاری افتخاری 10151 اصفهان اصفهان
22       معلق شیروانی شیروانی 10153 فارس مرودشت
23 *     عاملیت شهرستانی شهرستانی 10154 البرز کرج
24 *     عاملیت نجار فخرآباد نجار فخرآباد 10155 گلستان گنبدکاوس
25 * *   نمایندگی صفری صفری 10156 کرمان کرمان
26 *     عاملیت خسروی خسروی 10158 مرکزی اراک
27 *     عاملیت ایران روور رمضانی 10160 تهران تهران
28 *     عاملیت صفری صفری 10161 آذربایجان غربی ارومیه
29 *     نمایندگی بابانیازی بابانیازی 10162 گلستان بندرترکمن
30 *     عاملیت آذر برزین تجارت ارادت پور 10163 آذربایجان شرقی تبریز
31 * *   نمایندگی علیپور علیپور 10164 آذربایجان شرقی تبریز
32 *     عاملیت اباذری اباذری 10165 اصفهان شهرضا
33 *     عاملیت یگانه یگانه 10167 آذربایجان شرقی بستان آباد
34 * *   نمایندگی اطهری اطهری 10168 فارس شیراز
35 * *   نمایندگی جعفریان جعفریان 10169 ایلام ایلام
36 *     عاملیت لطفی لطفی 10170 مرکزی ساوه
37 *     عاملیت حاج حسنی حاج حسنی 10171 تهران اسلامشهر
38 * *   نمایندگی قاسمی قاسمی 10172 همدان همدان
 

فارسی